Search Topic
Categories

News

Khi nào lõi lọc nên được thay thế?

Đến hạn là thay, lõi lọc không cần bám bụi nên thay như thường!
Cũng giống như máy móc, bảo dưỡng thay thế là chuyện cần thiết nhất là đối với thứ quan trọng như lõi máy lọc nước. Chỉ mất 1 chút thời gian thay lõi nhưng lại có nguồn nước sạch dồi dào sử dụng cho cả gia đình. Bạn cần thay lõi lọc định kỳ theo khuyến cáo dưới đây:
✅ Lõi lọc số 1 (PPE): Từ 3 – 6 tháng. Trong môi trường nước máy tuổi thọ đạt ~ 4 tháng, còn trong môi trường nước giếng khoan có hàm lượng sắt, đá vôi, men gan…nhiều thì tuổi thọ từ 2 – 3 tháng.
✅ Lõi lọc số 2 (UDF-GAC): Từ 6 – 9 tháng. Trong môi trường nước máy tuổi thọ đạt ~8 tháng, còn trong môi trường nước giếng khoan thì tuổi thọ từ 5 – 6 tháng.
✅ Lõi lọc số 3 (CTO): Từ 9 – 12 tháng. Trong môi trường nước máy tuổi thọ đạt ~10 tháng, còn trong môi trường nước giếng khoan thì tuổi thọ từ 7 – 8 tháng.
✅ Lõi lọc số 4 (Màng lọc R.O): Tuổi thọ từ 2 – 4 năm. Trong môi trường nước máy tuổi thọ đạt ~3 năm, còn trong môi trường nước giếng khoan thì tuổi thọ từ 1.5 – 2 năm.
✅ Lõi lọc số 5 (T33): Tuổi thọ từ 1 – 2 năm. Trong môi trường nước máy tuổi thọ đạt ~1.8 năm, còn trong môi trường nước giếng khoan thì tuổi thọ từ 9 – 12 tháng.
✅ Các lõi lọc từ số 6 trở đi có thời hạn khoảng 2 năm tính từ ngày sử dụng.